Az egyesületről

Kérdések  és válasz az Egyesületről.

Mikor alakult az Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai  Közhasznú Egyesület?

Az ETTE 2008. évben alakult.

Miért Érmellék?

Az Érmellék egy a magyar-román határon átnyúló terület, a Berettyó és az Ér mentén. Történelmi , nagy múltú botvidék. Az ETTE itt alakult s céljaink egy része is ehhez a területhez kapcsolódik.

Milyen közhasznú céljai vannak az egyesületnek?

  • kulturális tevékenység
  • kulturális örökség megóvása
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • euroatlanti integráció elősegítése
  • munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  • gyermek- és ifjúság védelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
  • természetvédelem, állatvédelem
  • környezetvédelem

Milyen forrásokból kívánják a fenti célokat megvalósítani?

Fenti céljainkat önkormányzati és régiós támogatással, illetve hazai és európai uniós, határon átnyúló pályázati források bevonásával, továbbá adományokból kívánjuk megvalósítani

 

Ki lehet az egyesület pártoló tagja?

Pártoló tagoknak azok a személyek vehetők fel, akik vállalják a tagdíj fizetését és az Elnök  döntése alapján, az illető személyt, a pártoló tagok közé felveszi. Az ETTE pártoló tagjai  az ETTE munkájában tanácskozási joggal vehetnek részt. A pártoló tagok kötelesek tagdíjat fizetni,  tehetnek észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat, tájékoztatást igényelhetnek az ETTE, illetve szervezeteinek működésével kapcsolatban.A pártoló tagok az Elnök által meghatározott feltételekkel használhatják az ETTE eszközeit s kötelesek a szabályzatok , határozatok megtartására s a továbbiakban a tagdíjat határidőre megfizetik.

Milyen közhasznú feladatait valósította meg a legutóbbi két évben az ETTE?

A jelentések letölthetőek a lenti helyen.

highslide for wordpress